Czwartek, 14 Listopad 2019 r. ,   Emila, Laury, Rogera

Ariadne

   7

Zanieczyszczenie powietrza - poważny problem XXI wieku

Zanieczyszczenie powietrza ma ogromny wpływ na życie roślin, zwierząt i ludzi. Nasza planeta jest stale narażona na czynniki niesprzyjające jej ewolucji a nasze działania powodują wręcz destrukcyjny efekt. Każdego dnia miliony samochodów, setki tysięcy samolotów i motorów transportuje ludzi do pracy, lub w różne zakątki świata zanieczyszczając w ten sposób powietrze. Nad miastami unosi się smog, który jest połączeniem tlenku siarki (IV) i tlenku węgla (IV), który jest dla organizmów żywych bardzo szkodliwy. Dodatkowo wzmożona produkcja przemysłowa jeszcze bardziej niszczy to co zostało stworzone.

Wielu ekologów podnosi alarm, że dalsze funkcjonowanie ludzi w ten sposób doprowadzi do zagłady ziemi. Dziura ozonowa, która z każdym rokiem się powiększa przepuszcza dużą ilość promieniowania UV, co przyczynia się do zwiększenia ilości zachorowań na raka skóry. Wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają różne czynniki, które możemy podzielić na 3 stany skupienia. Pierwszą grupa, to pyły i dymy, tak zwane czynniki stałe. Kolejną grupą są aerozole, które klasyfikujemy do czynników ciekłych. Ostatnim czynnikiem są zanieczyszczenia gazowe, takie jak pary i gazy. W swoim referacie chciałbym się zająć problematyką zanieczyszczeń powietrza przez aerozole.

Każdy z nas używa na co dzień kosmetyki. Nie zwracamy uwagi na skład z czego dokładnie są zrobione. Wielu z nas w swoim życiu robiło także remont domu, mieszkania czy swojego pokoju używając do tego środków chemicznych oraz farb. Większość środków z którymi mamy styczność zawiera chlor i fluor, które przyczyniają się do powiększania dziury ozonowej. To z kolei ma ogromny wpływ na wcześniej wspomniane zachorowania, podwyższenia temperatury powietrza oraz zmian klimatycznych.

Pory roku, kiedyś były bardziej widoczne i odczuwalne. Teraz trudno nam zauważyć kiedy zaczyna się jesień i kończy lato. Nie pamiętam także srogiej zimy, podczas której śnieg leżałby tygodniami na ulicy. Wpływ ma na to globalne ocieplenie. Jest ono związane z topniejącą Grenlandią. Tafla lodu rozpuszcza się w bardzo wielkim tempie, co powoduje zwiększenie się wód w morzach i oceanach. Przez to zjawisko dochodzi do coraz większej ilości huraganów, tajfunów, trąb powietrznych i podtopień terenów. To z kolei wpływa na ginięcie zwierząt i roślin. Nasza planeta każdego roku traci nieodwracalnie całe gatunki. Wszystko to co dostarczamy do powietrza wraca na ziemię wraz z deszczem. Kwaśne deszcze zanieczyszczają uprawy, które trują nasz organizm. Na szczęście rozwija się coraz prężniej model postępowania EKO. W ekologiczny sposób budowane są domy, uprawiana jest ziemia i jej plony, karmione są zwierzęta oraz my. To oczywiście nie naprawi tego co się stało, natomiast może odnieść pozytywny skutek na zahamowanie procesu niszczenia naszej planety.